سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا خرم – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

مجموعه اقداماتی که تاکنوندرکشور ایران درارتباط با تامین آب کشاورزی شهری و صنعتی انجام شده عمدتا درزمینه مدیریت تولید و عرضه ی آب بوده است و کمتر توجهی به مدیریت مصرف به ویژه درشرایط خشکسالی گردیده است منابع اب به نحو قابل ملاحظه ای بی رویه مصرف شده و مدیریت جامع و قانونمندی بران حاکم نشده است با توجه به این مسائل نیاز به مدیریت علمی درمخازن سدها به ویژه دردوره های خشکسالی جهت مصرف آب ذخیره شده دراین مخازن کاملا محسوس می باشد دراین مقاله سددرودزن به عنوان نمونه انتخاب شده است و ۲۷ سال آماردبی ماهانه رودخانهکر درمحل ایستگاه سددرودزن مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است حجم ذخیره سد و نرخ مصرف چنان تعیین گردید که درخشکسالی های احتمالی با دوره های تداوم مختلف و دوره برگشت های متفاوت نیاز آبی پایین دست تامین گردیده و مشکلات ناشی از خشکسالی به حداقل ممکن برسد