سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامرضا نظری – شرکت برق منطقه ای تهران
علی پویان – شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده:

مدیریت بهره وری موجب می گردد که بهبود مستمر در شاخصهای بهره وری به صورت یک فرآیند دایمی نگریسته شود و بستر سازیهای لازم صورت گیرد. در این راستا شرکت برق منطقه ای تهران با درک ضرورت ایجاد و گسترش مدیریت فراگیر و جامع بهرهوری، در سالهای اخیر اقدام به پیمودن گامهای مدیریت بهره وری نموده است. از جمله این گامها، شناسایی مشکلات و تنگناهای ارتقاء بهرهوری در شرکت و ارائه راهکار برای برطرف نمودن آنها و همچنین تعریف شاخص های بهره وری در سطح کل شرکت و در سطح فرایندهای شرکت بوده است . بسترسازی فرهنگی برای استقرار مدیریت بهره وری در شرکت از گامهای دیگر در این مسیر میباشد. با ادامه این حرکت، مراحل محاسبه و تحلیل شاخص ها و همچنین برنامه ریزی و اجرای برنامه های بهبود را نیز تکمیل می شود و تا استقرار کامل مدیریت بهره وری در شرکت خود پیش رود.