سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سمیرا حسینی معصوم – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
حسینعلی بهرامزاده – استادراهنما

چکیده:

مدیریت کیفیت جامع, مدارس امروز را در مواردی نظیر؛ فرایند ارزشیابی و قبولی دانش آموزان, ارتقای جذابیت مدرسه نزد دانش آموزان و معلمان, بهبود برنامه های درسی و آموزشی, سرعت و ارائه خدمات آموزشی و پرورشی بهتر و کاهش هزینه بهبودمی بخشد. مدارسی که فاقد بینش سیستمی و روش های اجرایی بوده و بر نیاز دانش آموزان و معلمان تمرکز نداشته باشند, نمی توانند در درازمدت به بهبود ارتقای مستمر کیفیت و مشارکت همه کارکنان و ایجاد شبکه های همکاری پایدار, دست یابند. در این مقاله، با طرح این موضوع که چگونه می توان مدارس فعلی را به مدد مدیریت کیفیت جامع ( TQM ) به مدارس کیفی تبدیل نمود، سعی در پرداختن به ابعاد این مهم می باشد. ابتدا تعاریفی از مدیریت کیفیت جامع بعمل آمده و ویژگیهای مدارس کیفی بیان شده است. سپس مدرسه به عنوان یک سیستم اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته و اهمیت اصلاح فرایندها ، نقش مدیران در بهبود کیفیت آموزشی ، پاسخ به نیازها و انتظارات دانش آموزان توجه به منافع فراگیران ذکر شده است. ودر انتها به اصول مهم در مدیریت فرایند مدار برای بهبود کیفیت پرداخته شده است.