سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیلوفر تابنده گری – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

درشهرهای امروزی مواردی چون ایمنی زیبایی مواردی است که درطراحی ساختمان های مسکونی اداری و تجاری درنظرگرفته میشود اما اگر به نمای ساختمان هایی که درعصرمعاصر ساخته می شود توجه شود به تنهایی زیبا خواهند بود امروزه کمتر معماری درطراحی نمای ساختمان به بناهای اطراف توجه می کند و با طراحی یک نمای شاخص معماری منظر شهری را برهم میزند امروزه فقدان طرح یا نظام بصری مشخص اندیشیده شده و درعین حال انعطاف پذیر ومتناسب با زمینه دربسیاری از شهرها موج بروز اغتشاشات بصری شده است این اشفتگی های بصری مانند ابهام درفرم فقدان پیوستگی کالبدی بصری و عدم پیوند بصری حوزه های مختلف شهری درمنظر شهرهای امروزی خودنمایی می کنند محصول این اغتشاشات بصری پیچیدگی حس شناسایی و جهت یابی شهروندان درشهر و درنتیجه عدم دسترسی راحت به نقاط شهری خصوصا درشهرهای بزرگ است دراین مقاله سعی شده است مدیریت بصری را به عنوان رویکردی درراستای بهبود وضعیت منظر شهری معرفی و روشهای مداخله درسیما و منظر شهری را درعصرحاضر بیان کنم و درنهایت رویکرد مدیریت بصری را به عنوان رویکردی موفق درزمینه منظر شهری معرفی کنم.