سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز و دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی ع
نعمت الله جعفرزاده – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز
حسن ایزانلو – دانشجوی دکترای بهداشت محیط دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

چکیده:

با توجه به محدودیت منابع انرژی و پیشرفت های تکنولوژی استفاده از انرژی هسته ای روز به روز افزایش می یابد که استفاده از انرژی هسته ای منجر به تولید پسماند جامد و مایع می شود که در صورتی که به درستی مدیریت نش.د اثرات سوئی بر سلامت موجودات زنده و محیط زیست می گذارد . از مهمترین روشهای مدیریت پسماندهای رادیو اکتیو می توان طبقه بندی ، بسته بندی ، بر چسب گذاری و جمع آوری و حمل و نقل را نام برد . به منظور آسان نمودن مدیریت پسماندهای رادیو اکتیوی روشهای متعددی برای طبقه بندی پسماندهای پرتوزا بر اساس منبع تولید ، درجه سمیت ، حالت فیزیکی ، پرتوزایی و نیمه عمر هسته های پرتو زا توسعه و تکامل یافته است.پسماندهای به جا مانده از فعالیت های مختلف هسته ای راامروزه پس از شناخت وطبقه بندی آنها ، به روش صحیح بسته بندی ، برچسب گذاری ، جمع آوری و حمل و نقل می کنند . امروزه با توجه به نقش مواد رادیواکتیو در مراکز تحقیقاتی ، پزشکی ، صنعتی ، کشاورزی و تهیه انرژی هسته ای در جهان و کشور ما لزوم توجه به شناخت ، طبقه بندی ، بسته بندی ، جمع آوری و حمل و نقل پسماند رادیو اکتیو الزامی است. در این مقاله سعی شده است به روشهای صحیح بسته بندی ، بر چسب گذاری ، جمع آوری و حمل و نقل پسماندهای رادیواکتیو پرداخته شود.