سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرید قاسمی – دانشجوی مهندسی شیمی طراحی فرایندهای صنعت نفت

چکیده:

هر حادثه ای که جان و مال انسان ها را تهدید نمودهو یا به آنها آسیب برساند یکاورژانس یا فوریت یا موقعیت اضطراری تلقی می شود موقعیتهای اضطراری می توانند در ابعاد بزرگ یا کوچک اتفاق افتند به فوریتهایی که دارای ابعاد بزرگ باشند Disaster یا بلااطلاق می شود.