سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صابر قربانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
رقیه علیلو – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب

چکیده:

یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن روبرو هستنند موضوع حوادث طبیعی است . با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن این حوادث و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و ا جرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیری ت بحران به وجود آورده است این دانش به مجموعه اقداماتی گفته می شود که قبل، حین و بعد بحران جهت کاهش اثرات این حوادث و کاهش آسیب پذیری انجام می شود .این نوشتار با ب یان مطالبی پیرامون مدیریت بحران و ضرورت آن، بحث را به طرف انواع طبقه بندی بحرانها سوق داده و نهایتا با مطرح نمودن بحث تصمیم گیری در شرایط بحرانی از مطالب ارائه شده نتیجه گیری می کند