سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا توکل دوست – مدرس مدرسه فنی حرفه ای سما

چکیده:

گسترش شهر و شهرنشینی و افزایش تدریجی تعدادشهرهای بزرگ درجهان به خصوص درکشورهای درحال توسعه و ازجمله ایران از یک طرف و رشد شهرها تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاریهای محیطی و اقتصادی بربستر آنها از طرف دیگر ضمن توجه بیشتر به شهرها منجر به پذیرش نقش ها و عملکردهای متعدد شده است یکی ازموضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند موضوع حوادث طبیعی است باتوجه به ماهیت غیرمترقبه بودن غالب حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات بنیادی دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است برپایه آمارهای رسمی در۲۵ سال گذشته ۶ درصد تلفات انسانی از زلزله بوده است شهر تهران درمنطقه لرزه خیز فعال قرار دارد و دردوره های مختلف تاریخی شاهد زلزله های متعددی دراین منطقه بوده است دراین مقاله به بررسی لزوم توجه به مدیریت بحران و ارایه راهکار می پردازیم