سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا عدل پرور – عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه قم

چکیده:

بروز زلزله های گذشته از جمله رودبار و منجیل بم و زرند و دشت سیلاخور نشان میدهد که پس از زلزله علاوه بر ایجاد خساراتمالی و جانی اختلالات روانی گسترده ای بهمراه استرس در بازماندگان رخ میدهد در همه جای دنیا پدیده طبیعی زلزله بعنوان یک بحران آنی شناخته شده که تاکنون در برخورد با آن بیشترین نگاه به سیاست گذاری بهداشتی، اجتماعی معطوف شده است لذا عمدتا پیامدهای جسمی و مالی آن در کوتاه مدت مورد رسیدگی و تحلیل قرارگرفته و به عوارض روانشناختی آن در درازمدت کمتر توجه شدها ست بدین لحاظ مدیریت بحران پس از زلزله به دو بخش کوتاه مدت و دراز مدت تقسیم و لازم است هردو مورد با مطالعات و تحلیلهای علمی توجه باشند. دراین مقاله برای مطالعه موردی زلزله بم و وضعیت این شهر پس از زلزله مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که میزان استرس و نگرانی ها در بازماندگان تا حدود ۱۴۰ درصد نسبت به قبل از زلزله افزایش یافته است.