سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعیده اسدی – کارشناس ارشد گروه پژوهشی بازسازی پس از سانحه دانشکده معماری و شهرسازی

چکیده:

پس از زلزله سال ۱۳۸۲ بیش از ۸۰ درصد از مجموعه ارگ بم دچار تخریب شد درصد بالای تخریب هزینه های بالای بازسازی نیازبه تکنیک های مقاوم سازی کمبود مستندات علمی از مجموعه و شرایط بحرانی سازه های باقی مانده را می توان از نتایج آن دانست فقدان برنامه ریزی مدیریت بحران و تامین منابع برای برنامه بازسازی از جمله چالشهایی بودند که مسئولان با آنها مواجه شدند. تجارب جهانی نشان میدهد که رخداد زلزله در بناهای تاریخی باعث تحمیل زیانهای کالبدی اقتصادی و فرهنگی می شود تدوین برنامه کاهش خطر و تامین منابع از موثرترین راهها درکاهش اسیب پذیری این بناهای تاریخی می باشد مقاله با نگاهی توصیفی و تحلیلی می باشد که با مرور متون جهانی و تجارب سازمانهای ذینفع به بررسی فرایند بازسازی ارگ بم می پردازد همچنین مشارکت های NGO ها در طول و پس از زلزله در تامین منابع بافتهای تاریخی برای بازسازی بررسی می شود.