سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر وجدانی نوذر – کارشناسی ارشد مدیریت در سوانح طبیعی اداره کل مدیریت بحران استانداری ه
علیمردان طالبی – مدیر کل مدیریت بحران استانداری همردان
اعظم وجدانی نوذر – دانشجوی کارشناسی بهداشت عمومی

چکیده:

با یک ارزیابی ساده از مجموعه اقدامات مدیریت بحران ناشی از انواع حوادث غیرمترقبه در ادوار گذشته می توان به این نکته اساسی رسید که هرگاه در راستای مدیریت بحران ناشی از یک سانحه در مراحل مختلف مشارکت اعضا جامعه آسیب دیده و شهروندان کمرنگ بوده به همان میزان درجه موفقیت نیز سیرنزولی داشته و هرگاه نقش شهروندان به ویژه آسیب دیدگان در مجموعه اقداماتمدیریت بحران بیشتر بوده برگشت جامعه آسیب دیده به حالت عادی از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است لذا با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت مشارکت شهروندان درمدیریت مطلوب بحران ناشی از انواع حوادث غیرمترقبه احتمالی در این مقاله سعی بر این است تا با نگاهی به نقش بازماندگان زلزله مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۵ ه.ش شهر بم در مرحله بازسازی مسکن آن شهر و تاثیر آن بر میزان موفقیت و رضایت افراد در اتمام این مرحله لزوم توانمندسازی اعضا یک جامعه زیستی را به منظور مشارکت در مدیریت مطلوب بحران تشریح نماییم.