سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود کیاکجوری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مجتبی قلندر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی/مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چال

چکیده:

یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن روبرو هستند موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن این حوادث و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است. با بکارگیری اصول و ضوابط شهرسازی و تبیین مفاهیم موجود در این دانش مانند بافت و ساختار شهر، کاربری اراضی شهری، شبکه های ارتباطی و زیر ساخت های شهری تا حد زیادی می توان اثرات و تبعات ناشی از حوادث طبیعی را کاهش داد. در این مقاله پس از بیان مقدمه، به موقعیت جغرافیائی ایران اشاره شده و سپس معنا و مفهوم بحران را بیان داشته و در مورد مدیریت بحران و اهداف آن مطالبی بیان شده است. در ادامه مهمترین عوامل بروز بحران در هنگام زمین لرزه در ایران را بیان داشته و به وظایف مدیریت بحران در ایران اشاره شده است. مدل مفهومی کاربردی به منظور درک بهتر مسائل و در آخر پیشنهاداتی کاربردی برای کاهش اثرات زمین لرزه احتمالی در شهرهای ایران ارائه گردیده است.