سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی علی زاده – باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد ،بروجرد ایران
هادی یزدی – استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حامد صادقی – دانشجوکارشناسی ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

درسالهای بسیارتاکنون مشکلات مدیریتی کماکان مسئله دست و پاگیری برای مدیرانی بوده است که دراین میان مدیریت بحران حوزه بیشتری را به خود اختصاص میدهد که سازمانها به عنوان اصلی ترین اجزای جامعه به شمار می روند مقاله حاضر به بررسی اواع بحران درحوزه سازمان می پردازد مدیران پیشرو تلاش می کنند تابااستفاده ازیافته های مدیریت بحران سازمان و تلفیق آن با دستاوردهای مدیریت استراتژیک و مدیریت سیستم های کنترل ازامواج خطرناک پیش بینی نشده اجتناب کنند مقاله درابتدا تعریف بحران سازمانی را مطرح می سازد سپس با بیان انواع طبقه بندی بحرانهای تعریف مدیریت بحران و ضرورت آن بحث را به طرف مدلهای مدیریت بحران و نهایتا یک چارچوب استراتژیک برای آن سوق میدهد و نتیجه گیری می کند که بااستفاده ازآن بتوانیم به تصمیم گیری بهتر برسیم