سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس توزیع برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین مشکینی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
حسن حشمتی – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد
علیرضا سلمانیان شفا – شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

چکیده:

با توجه به رشد شاخص نفوذ انرژی برق در زندگی جوامع بشری و تبدیل انرژی برق از یک کالای خدماتی به یک کالایاستراتژیک تأمین برق مطمئن و پایدار از اهمیت بسزایی برخوردار است . از طرفی با تو جه به وقوع انواع بحرانهای طبیعی وغیرطبیعی در کشور و لزوم تأمین برق مناطق آسیب دیده و بازسازی و نوسازی شبکه های خسارت دیده نیاز به نگاهی ویژهبه مقوله مدیریت بحران در بخش توزیع نیروی برق می باشد . در این مقاله ، پیاده سازی مدل پیرسون میتراف در شبکههای توزیع نیروی برق ، ارائه راهکارها و اقدامات لازم در بخش شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف ، عوامل دخیل درمدیریت موثر بحران شبکه توزیع نیروی برق ، تربیت نیروی انسانی ماهر و متعهد و نقش موثر آن در مدیریت بحران نیز موردبحث و بررسی قرار گرفته است.