سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدسلمان سیدین – دکتری DBA، مدرس دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
احمدرضا رستاخیز – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور تهران غرب
محمداسمعیل رستمی نیا – استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده:

در دنیای کنونی کشورها و سازمان ها با بحرانهای متعدد و پیچیده ای روبرو هستند، که برای کاهش اثرات یا کنترل آن از تکنیکهای متعددی از جمله مدیریت بحران و یا پدافند غیر عامل استفاده می گردد. هدف این پژوهش بررسی نقش رهبری و مدیریت در مواجهه با بحران در سازمان می باشد، در این مقاله ضمن بررسی مفاهیم، تعاریف و همچنینی دیدگاه های دانشمندان مختلف در خصوص موثر بودن نقش رهبری و مدیریت در بحران سعی خواهد شد براساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده یک پرسش اساسی شامل: آیا در مواجهه با بحرانهای اجتماعی نقش رهبری بارزتر است یا مدیریت؟ مورد بررسی قرار گیرد. روش انجا پژوهش بصورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این پژوهش و مطالعات تطبیقی صورت گرفه نشان می دهدمدیرانی که از توان رهبری بالایی برخوردارند در مدیریت بحرانها موفق تر عمل نموده اند.