سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غریب بناوند – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مجتبی سفلایی شهربابک – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
صفر قائدرحمتی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

زلزله به عنوان پدیده ای طبیعی به دلیل عدم آمادگی بشر در مقابله با آن تهدید و مخاطره به حساب می آید اگر جلوگیری ازوقوع زلزله امکان پذیرنیست ولی کاهش اسیبهای ناشی از آن و مدیریت و کنترل بحران قبل و بعد از وقوع زلزله امری ضروری است دراین راستا این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مطالعات اسنادی نگاهی به مدیریت بحران کشور ژاپن در مقابله با زلزله اخیر می پردازد و دلایل موفقیت این کشور را مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهد با توجه به اینکه ایران نیز مانند ژاپن برروی کمربند اصلی زلزله قرار دارد و سالانه شاهد زلزله های فراوانی در کشور مان هستیم بتوان از چگونگی عملکرد این کشور د رمواجهه با این بحران جهت کاهش تلفات جانی و مالی در کشور ایران استفاده کرد. با نگاهی به سیستم مدیریت و برنامه ریزی ژاپن این نتیجه را می توان گرفت که ژاپن دررویارویی و حل بحران زلزله منحصر به فرد عمل کرد ه و می توان الگوی مناسبی برای ایران دانست تمرکز زدایی اشاعه ی فرهنگ مقابله با بحران و آموزش همگانی بخشی از راهبردهای پیشنهادی برای پیشگیری از آسیب پذیری ناشی از زلزله بیان شده است.