سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عذرا اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی دانشگاه ه
سید مصطفی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی دانشگاه ه

چکیده:

آسیاب هاکی عادی دزفول یکی از آثار ارزشمند تاریخی است که در گذشته به عنوان بند و آسیاب استفاده شده است .این مجموعه در ارتباط با چنگال دایمی خود تز و هم‌زمان با شکل‌گیری هسته ساسانی شهر در بستر رودخانه ساخته شده است. اطاقک آسیاب خواب با توجه به شکل منحصر به فرد نشان (شکل کشتی) یکی از بهترین نمونه‌ها از سازه‌های آبی پل – بند – آسیا به هستند که به عنوان گنجینه‌های از فنون مهندسی هر نگرش گذشتگان در ارتباط با هیدرولیک آب ساخته شده‌اندکه در گذر زمان در نتیجه افت کیفیت ناشی از شرایط محیطی و نگهداری نامناسب و نامطلوب ، فرسوده ، ناپایدار و آسیب پذیر گشته است . با نگاهی به وضعیت جدید تزریقی بالاک مجموعه آسیایی‌ها در مسیر رود دز، لزوم آمادگی برای مقابله با بحران‌ها که طبیعی و نیز انجام اقداماتی برای کاهش تأثیرات بلایای طبیعی آشکار است ازاین‌رو مقاله حاضر به دنبال شناخت راهکارهایی است که مدیران بحران با اجرای آن بتواند اثرات مخرب بلایای طبیعی را در مجموعه به آسیاب ها تقلیل دهد .