سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی حدیدیان – کارشناس ارشد عمران
امیرحسن یزدان نیاز – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

بلایای طبیعی همواره به عنوان پدیده ای طبیعی درطول حیات کره زمین وجود داشته و خواهند داشت وقوع بلایای طبیعی نظیر سیل زلزله طوفان و … دراغلب مواد تاثیرات مخربی برسکونتگاه های انسانی باقی گذارده است و تلفات سنگینی برساکنان آنها وارد ساخته است ساختمان ها و زیرساختهای این گونه مناطق را نابود ساخته و عوارض اقتصادی و اجتماعی پردامنه ای برجوامع بشری و کشورهای جهان تحمیل کرده است هرچند دردهه های گذشته با پیشرفت دانش بشری دانشمدان به چگونگی پیدایش این پدیده ها به صورت علمی پی برده اند و نحوه وقوع آنها و پیامدهای ناشی از ان مورد بررسی قرار داده اند اما هنوز هم بشر قادر به جلوگیری و مقاومت دربرابر این گونه رخدادهای طبیعی نمی باشد