سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین ترکی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مرتضی مهدوی –

چکیده:

درعصرجدید و درهزاره سوم بحرانها واقعیتی جدایی ناپذیر ازماهیت درونی سازمان هاگردیده اند بحرانها درواقع دراثر رخدادها و عوامل طبیعی و غیرطبیعی بطور ناگهانی پدید می اید و سختی و خسارت را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می کند مدیریت بحران برای مواجهه با موقعیت های غافلگیر کننده و غیرمنتظره پیش ازهرچیزی نیازمند تجربه آمادگی مهارت سرعت عمل هوشمندی وخلاقیت است مدیریت بحران فرایند برنامه ریزی و عملکرد می باشد که با مشاهده سیستماتیک بحران ها و تجزیه و تحلیل انها درجستجوی یافتن ابزاری برای کاهش اثرات بحران است دانشمندان براین موضوع اتفاق نظر دارند که درهنگام بحران بیشترین فشاربرمدیران سازمان وارد میگردد از این رو مدیران برا یمواجهه مناسب با بحران نیازمند ایجاد آمادگی و پرورش قابلیت های خود میباشند بحرانها اکثرا همرا به خسارت مالی جانی و آسیب و صدمهبه افراد و اموال هستند درمقاله حاضر با هدف تمرکز بربحرانهای صنعتی وبا ارایه فنونی خاص درزمینه شناسایی مخاطرات و کانونهای بحران زا چگونگی پیشگیری ازبحران درواحدهای صنعتی و مدیریت و مقابله با این گونه بحران ها ارایه شده است.