سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشاد طهان – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
قیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

تغییرات شدید آب و هوایی همیشه باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای بشر می شود و بیشترین صدمه به بخش کشاورزی وارد می شود خشکسالی یکی از عواملی استکه ناشی تغییرات آب و هوایی می باشد برای سنجش خشکسالی راه ه و شاخصهایی زیادی وجود دارد ولی یکی از بهترین شاخصهای بررسی خشکسالی هواشناسی شاخص SPI می باشد استان خراسان رضوی متشکل از شهرستانهای تربت جام تربت حیدریه، سبزورا، سرخش مشهد گناباد کاشمر قوچان و نیشابور میب اشد که مهمترین ان شهرمشهد می باشد دشت مشهد شهرستانهای مشهد و چناران و روستاهای طرقبه شاندیز و چکنه و رضویه را تحت پوشش خود قرار داده است. درسال ۱۳۷۹و۸۴ خشکی بسیار زیاد خشک درسالها ۱۳۸۱و۸۲و۸۳و۸۸ حالت نرمال و طی سالهای ۱۳۸۵و۸۶و۸۷و۸۹و۸۰ خشکی متوسط حکم فرما بوده است باتوجه به سطح افت منابع درطی ۱۶ سال گذشته سطح آب زیرزمینی بطور متوسط سالانه حدود ۱متر کاهش داشته است و باتوجه به شکل هیدروگراف که بصورت سینوسی نزولی است آبخوان مربوطه حالت بحرانی داشته است.