سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی بزان – کارشناس دانشگاه سمنان
آیدا متحدین – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

زلزله پدیده ای است طبیعی که یکی از عوامل بروز حوادث پیش بینی نشده درسطح جوامع می باشد قرارگیری کشور ایران درمناطق با خطر پذیری بالای زلزله درسطح جهان ووجود نقاط جمعیتی متراکم ایران را به کشوری شدیدا آسیب پذیر دربرابر زلزله تبدیل نموده است افزایش بی رویه جمعیت ساخت و سازهای شهری و گسترش آن تاحاشیه شهرها بدون برنامهریزی مناسب و درنظر گرفتن تمهیدات و قوانین لازم وخامت اوضاع را دوچندان کردها ست درجهت اهش مخاطرات زلزله درشهرها ضروری است تا مطالعات و تحقیقات جامعی درارتباط با شناخت اثرات زلزله درسطوح شهری و تشخیص مناطق با خطرپذیری بالا انجام شود برنامه ریزی کاهش خسارت ناشی از زلزله درمناطق با خطر پذیری بالا میت واند با تقلیل آسیب پذیری شهرها خسارات ومخاطرات ناشی از وقوع زلزله را کاهش بخشد آماری دراین مقاطه ارایه می شود براساس نتایج تحقیقی است که انجام شده و بطور حتم با افزایش ساخت و ساز و جمعیت شهرهایی مثل تهران امار جمعیت و ساختمان درحال حاضر افزایش می یابد.