سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید میرزائی سامعی – کارشناس ارشد و دبیر کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

چکیده:

کلر ، عنصر شیمیایی مهمی در تصفیه آب بوده و در اکثر مناطق شهری و روستائی کشور از این ماده جهت گندزدائی آب شرب استفاده می نمایند،لذا علیرغم مزایای این ماده در صنعت آب ، متاسفانه دارای اثرات خطرناکی است که در صورت عدم توجه و سهل انگاری در استفاده از اینماده شیمیایی نتایج مرگباری را بهمراه خواهد داشت ، که باعث بروز بحران در منطقه شده و در این شرایط نیاز است تا اطلاعاتی از چگونگی غل به بربحران نشت گاز سمی کلر را بدانیم ، لذا در این مقاله راهکار عملیاتی جهت پیشگیری ودر صورت بروز نشت ، چگونگی کنترل و اطفاء نشت گاز کلر در تاسیسات آبرسانی ارائه شده و همچنین نکاتی نیزدرباره تکنولوژی های نوین نیز اشاره می گردد