سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن محمدی – کارشناس برنامه ریزی تولید
برزویی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

برنامه ریزی شهری مناسب میتواند کمک شایانی رادربرخورد با مدیریت حوادث غیرمترقبه انجام دهد بطوریکه یکی از موارد ضروری دربرنامه ریزی های شهری لزوم ایجاد زیرساختهای منعطف دربرابر حوادث غیرمترقبه می باشد این مساله بویژه درمورد حرکت نیروهای امدادی درمسیر شریانهای یک شهر اهمیت بیشتری دارد وجود شیروانی های غیراستاندارد دراطراف آزاد راه ها به ویژه درمحل تبادل ها و امکان مسدود شدن مسیر حرکت وسایل به دلیل لغزش آنها به سمت آزادراه ها ممکن است منجر به مسدود شدن اینگون از مسیر ها و بالا رفتن چشمگیر میزان تلفات حاصل از سوانح گردد این مساله زمانی که افراد ممکن است به دلیل راه بندان و تاخیر زیاد اقدام به ترک وسیله خود کننده اهمیت بیشتری می یابد روشهای مدیریت کننده جریان ترافیک مانند خطوط ویژه چندسرنشین به دلیل وجود فاصله تا حاشیه مسیر درصورت جداسازی فیزیکی امکان مسدود شدن کمتری دارد