سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید میرزایی سامعی – کارشناس ارشد شرکت آب و فاضلاب استان همدان

چکیده:

مدیریت بحران آب و چگونگی مقابله با شرایط بحرانی از نیازهای اصلی مدیران و برنامهریزان در زمینه طرح های آبرسانی بوده و یکی از بحرانهای مهم ، بحران ناشی از اثرات زلزله در شبکه آبرسانی شهری می باشد که لازمست اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع بحران ، در نظر گرفته شده و در صدد کاهش اثرات مخرب زلزله گرد د، از این رو بد لیل قرار گرفتن شهر همدان در نوار زلزله خیز کشور وبمنظور شناخت نقاط ضعف و قوت شبکه آبرسانی شهر همدان ،بررسی لازم صورت گرفته است.