سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهداد عفتی فرید – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
علی طیبی دراز کلا – هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سواد کوه

چکیده:

مؤلفه های زمین لرزه، برنامه ریزی و مدیریت بحران های شهری در جوامع مدرن امروزی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند .یکی ازنواحی که در صورت وقوع بلایا به خصوص زلزله، آسیبهای جدی را متحمل می شود، نواحی شهری میباشد که این خود ضرورت اجرای برنامه بحران را روشن می سازد. در مناطق شهری، اثرات زیانبار معمول در اثر وقوع سوانح طبیعی شامل تلفیقی ازویرانهای کالبدی و اختلال عملکرد عناصر شهری است انهدام سازه ها و ساختمانهای مسکون ، شبکه راهها و دسترسی ها مثال تلفن برق لوله کشی آب و گاز و… از آن جمله هستند. غیر از آسیبهای مستقیم ناش از ویران تاسیسات و ابنیه، خسارت حوادث جانبی را نیز باید مدنظر داشت .حوادث انسانی به عنوان یکی دیگر از ابعاد بحران است که این تلفات به خصوص در مناطق که از جمعیت زیاد برخوردارند و دارای بافت فشرده ای می باشند، بیشتر می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا به نقش مدیریت بحران در کاهش آسیب های ناش از زمین لرزه در شهر زلزله خیز بجنورد پرداخته شود. این پژوهش از دیدگاه مدیریت و به صورت کاربردی با در نظر گرفتن مسائل شهر واطلاعات و محدودیت های موجود انجام گرفته و قدمهای نخستین در جهت هر چه کاربردی تر شدن مبحث مدیریت بحران در فرهنگ برنامه ریزی شهری است