سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سکینه نوری نسب – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و رقابتی تر شدن صنایع ایجاد زمینه ای برای همگام شدن با تغییرات ضروری است خصوصی سازی دراین مقوله زمینه ای را فراهم می آورد تا باعث افزایش رقابت میان موسسات گوناگون گردد از طرفی این مقوله کارایی موسسات را نیز افزایش میدهد درایران این مقوله بسیار مهم است یعنی ما بدنبال این هدف هستیم تا با کمرنگ شدن نقش دولت دراقتصاد بتوانیم کارایی اقتصادی را افزایش دهیم این هدف محقق نمی شود مگر اینکه کلیه زیرساخت ها به درستی طراحی گردد دراین راستا خصوصی سازی نظام بانکی نیز با توجه به اهمیت بانکها درعرصه اقتصاد جوامع دارای اهمیت بسزایی است اصلاح ساختار بانکها از جمله مسائلی است که کشورهای مختلف با آن روبرو هستندلذا ما دراین مقاله بران شدیم تا به این مقوله مهم بپردازیم و چالشهایی را کهدراین زمینه وجوددارد بررسی نماییم.