سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

خداداد انباز – کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده:

امروزه بازاریابان با چالشی سخت مواجه شده اند چگونه درمحیط ابررقابتی و بازارهای بسیاربخش بندی شده امروزی اقدام به نوآوری کنند دراقتصادی مصرف گرا که بازارها ازمحصولات همانند اشباع شده اند و ایناقتصاد همچنان درکنار مشتریانی که حیات خویش ادامه میدهند که هرروز بیشتر و بیشتر دربرابر پیامهای تبلیغات تجاری و بازاریابی سنتی مصونیت پیدا می کنند هرچند ویژگیهای اصلی بازاریابی شامل بخش بندی بازار و تکثیر مارکهای تجاری دربازارهای آینده آنها دیده میشود تا خود مقدمه ای برای سقوط بازاریابی باشد دراینمطالعه که به روش کتابخانه ای و بازنگری کتب و مقالات دراین زمینه طراحی شده است هدف ما روشن نمودن مفهوم بازاریابی اهمیت ابعاد فرایندها آمیخته و جدیدترین فسفه بازاریابی طراحی برنامه ها منابع درامدهای ورزشی بازاریابی ورزشی زنان و نقش اینترنت دربازاریابی می باشد هرکسی که درگیر ورزش است باید خود را به عنوان بخشی از بازاریابی ورزشی ببیند و تلاش قابل توجهی درجهت ایجاد جاذبه ورزشی داشته باشد.