سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ایران با توجه به داشتن مزیت نسبی درتولید بسیاری ازمحصولات کشاورزی متاسفانهدرمرحله صدوردرصحنه بین المللی به دلیل ناکارایی عملیات بازاریابی درمقایسه با کشورهای رقیب این مزیت را از دست داده دانش بازاریابی درایران سابقه زیادی ندارد اگرچه در۴۰سال اخیر بویژه همزمان با برنامه های چهارم وپنجم عمرانی درسالهای قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی مطالعات بازاریابی مرسوم بوده ولی به لحاظ تابعیت اقتصادی کشور جهت گیری وارداتی اقتصادملی تک محصولی بودن اقتصاد و بالاخره اتکا به دلارهای نفتی این مطالعات عموما ناظر به توزیع بوده به تولید توجهی نداشته است دراین مقاله ضمن بیان اهمیت بازاریابی محصولات و معرفی نظامهای بازاریابی به مدیریت بازاریابی وظایف مدیربازاریابی و راهکارهای توسعه بازاریابی جهت افزایش صادرات محصولات پرداخته شد.