سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار سالیانه آموزشی – تخصصی آسانسور و پله برقی سراسری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحیدرضا صادق منش – مهندس تأسیسات مکانیک، نظام مهندسی ساختمان استان قم- دانشجوی کارشناس

چکیده:

صنعت آسانسور بعنوان یکی از ضروریات توسعه ساخت و ساز شهری و رفاه در خدمت بشر می باشد. بدون این صنعت امکان توسعه عمودی شهرها و مزایای ناشی از بلند مرتبه سازی وجود نخواهد داشت. لکن با توجه به خطرات و ریسک های ناشی از عدم کارکرد صحیحی هر یک از اجزای سیستم آسانسور بر جان و منابع انسانهایی که از آن استفاده می کنند. شناخت و بکارگیری تکنیک های دارای متدولوژی پذیرفته شده در افزای ایمنی و کیفیت بسیار حیاتی است. یکی از این تکنیک ها که مورد توافق جهانی بوده و برای اجرا و استقرار سیستم های تضمین کیفیت و ایمنی توسط سازمان های معتبری مانند ISO پیشنهاد شده است تکنیک آنالیز حالاتی خرابی و ریسک و اثرات ناشی از آنها (FMEA) می باشد. با توجه به حوادث روز افزون در صنایع آسانسور در کلیه مراحل، در این مقاله ضمن بررسی کلیات تکنیک مذکور به الزامات استفاده از آنها د صنایع آسانسور در کلیه مراحل تولید قطعات، طراحی، نصب و نگهداری و بهره برداری خواهیم پرداخت.