سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی مطلبی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد فردوس
کاظم اسماعیلی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حفاظت و اصلاح بهره برداری از منابع پایه و مدیریت مخاطرات محدودیتهای آبی تحقیق برای تدوین دستورالعمل ملاحظات پدافند غیرعامل و ضوابط فنی در طراحی مراکز جدید آب را می طلبد که کاری پیچیده به دلیل چندمنظوره بودن و تعدد اهداف است که تکامل آن مستلزم پژوهشها و اقدامات تخصیصی فراوانی است که بتواند اجرای طرحهای پدافند غیرعامل را موجب افزایش سطح کارایی طرحهای توسعه منابع آب کند. مسلما با اجرای این طرحها خواهیم توانست از تاسیسات آبی مان در هر شرایطی از جمله بازسابی و علاج بخشی طرحها خصوصا از نظر اقتصادی و کاهش هزینه ها با نوع آوری و خلاقیت وقوع بحران و تهدید استفاده مناسب بنماییم محوریت این مقاله بر این است که می بایست با مطالعه وضعیت موجود سازه های آبی کشور و بررسی و یافتن عوامل پرخطر و حادثه خیز نسبت به اصلاح مقاوم سازی پیشگیری از تهدیدات و در نهایت بسیج امکانات و تجهیزاتدر هنگام قهر طبیعی یا تهدیدات دشمن اقدام شود.