سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی پرتوی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن محمدیان –
علی جوادی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یک سیستم هایبریدی شامل منابع تجدیدپذیر پیل سوختیو آرایه فتوولتائیک می پردازد. در سیستم مذکور از باتری به عنوان منبع ذخیره سازی انرژی استفاده شده است. هر یک از منابع انرژی پیل سوختی و آرایه فتوولتائیک به نحویکنترل میشوند که با توجه به توان درخواستی بار، ماکزیمم راندمان انرژی را به بار تحویل دهند و در تمام ساعات شبانه روز قابلیت اطمینان سیستم نیز حفظ گردد. برای افزایش بازدهی سیستم پیشنهادی، الگوریتم ردیابی نقطه حداکثر توانMPPT)توان آرایه فتوولتائیک را در حالت ماکزیمم تعیین میکند. سپس با استفاده از الگوریتمژنتیک سهم توان تولیدی پیل سوختی و باتری با توجه بهمیزان توان بار تعیین می گردد. در نهایت نیز با استفاده از سیستم فازی مقدار جریان و شار سوخت ورودی به پیل سوختی به نحوی تعیین می گردد که پیل سوختی بتواند میزان سهم توان تولیدی خود را در ماکزیمم راندمان تولید نماید. نتایج شبیه سازی دقت و کارآمدی روش پیشنهادی را نشان میدهند