سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علیمراد خواجه زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
هادی زاینده رودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

در سالهای اخیر مساله استفاده از ریز شبکه ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله یک شبکه کوچک دارای نیروگاه بادی، خورشیدی، پیل سوختی، ابر خازن، باطری و… با مفهوم نیروگاه مجازی مورد بررسی قرار گرفته است. بار شبکه در طول یک دوره ۲۴ ساعته با استفاده از منابع موجود تامین می شود به گونه ای که هزینه تامین انرژی کمینه شود. قیود مربوط به مولدهای CHP ، نیروگاه بادی، باطری، ذخیره ساز حرارت و مبدل حرارتی به همراه قید تامین بار شبکه در مساله لحاظ شده است. به منظور ساده تر شدن مساله از روش خطی سازی برای تبدیل معادلات درجه ۲ به درجه ۱ استفاده شده است. مساله مورد نظر با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده است. مطالعه عددی در دو سناریو با و بدون در نظر گرفتن هزینه آلودگی انجام شده است. نتیجه مطالعات نشان می دهد در صورت در نظر گرفتن هزینه آلودگی میل به خرید برق از بازار برق بیشتر می شود. همچنین نتایج نشان می دهند استفاده از ذخیره ساز ها موجب تعدیل ضریب بار شبکه شده است.