سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین معینی –
میثم فرنام –
ناهید رضایی –

چکیده:

دراین مقاله شبکه مبدلهای حرارتی بین جریان C 3+ از فرایند جداسازی برشهای ۳+, C 4+ C و جریان متان از فرایند بازگرمایش در واحد الفین پتروشیمی امیر کبیر با استفاده از مدیریت انرژی در بهینه سازی فرآیند به کمک فنآوری پینچ در مبدلهای حرارتی به کمک محاسبات دستی و نرم افزاری، با استفاده از نرم افزار Aspen Energy Analyzer 7.2 بهینه سازی شده است. در این فرایند با افزودن دو دستگاه انتقال حرارت مقدار kj/hr 6451192 انرژی که در حال حاضرهدر می رود به کمک یک جریان اصلی و یک جریان فرضی به سیستم باز میگردد. مزایای استفاده از مدیریت انرژی در بهینه سازی فرآیند به کمک فن آوری پینچ بین این دو جریان اصلی سبب می شود دبی جرمی بخار سوپرهیت هیتر E-6111 با جریان متان از واحد بازگرمایش به مقدار kg/hr300 و دبی جرمی آب خنک ساز کولرE-4013 با جریان C 3+ از واحد جداسازی برشهای , C 4+ C 3+ به میزان kg/hr30306 کاهش می یابد. همچنین با استفاده از مبدل حرارتی مذکور سطح هیتر E-611 بمیزان m210 یعنی %۳۰ سطح کل و سطح تبادل حرارت کولر E-4013 بمیزان m2414 یعنی %۲۴ از سطح کل کاهش می یابد. نیز با استفاده از مبدل حرارتی بین این دو جریان فرآیندی در صورت بروز هر مشکلی در هیتر و کولر، دیگر ناچار به توقف عملیات نیستیم بلکه می توان عملیات را بکمک مبدل حرارتی مذکور با حداقل ظرفیت واحد ادامه داد تا مشکل هیتر و کولر برطرف شود.در عین حال می توان یک جریان فرضی را با F.CP تا حدود kj/hr.oc 111000 را از oc25 تا oc 66 گرم نماییم که این امر خود بمیزان kj/hr4551000 انرژی به سیستم باز میگرداند.