سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نجمه داروئی زاده –
میثم فرنام –
ناهید رضایی –

چکیده:

در این مقاله با افزودن یک دستگاه انتقال حرارت بین جریان فرایندی اصلی ۲-۲۰ گاز اتان تصفیه شده خروجی برج جذب T-2001 در UNIT-24 از یکسو و جریان شماره ۶-۲۳ حاوی Wash Water در UNIT-23 از سوی دیگر در کارخانه الفین پتروشیمی امیر کبیر با استفاده از مدیریت انرژی در بهینه سازی فرآیند به کمک فنآوری پینچ درمبدلهای حرارتی به کمک محاسبات دستی ونرم افزاری،با استفاده ازنرم افزارAspen EnergyAnalyzer7.2 بهینه سازی شده است. در این فرآیند با استفاده از تبادل حرارت بین ۹۶/۱ جریان فرآیندی اصلی ۶-۲۳ یعنی kg/hr 14737 با جریان اتان ۲-۲۰ خروجی برج جذب T-2001 میتوان دمای گاز اتان را از .oc45 تا .oc72 افزایش داد که این خود سبب کاهش چشمگیر بار حرارتی پیشگرمکن اتان شده و مقدار ۱۶۵۴۵۱۵kj/hr به سیستم باز می گردد.