سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم فرنام –
ناهید رضایی –
حسین معینی –

چکیده:

دراین مقاله شبکه مبدلهای حرارتی فرایند تصفیه اتان MEA Unit در واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر جهت سه جریان فرایندی اصلی واحد و یک جریان فرضی با استفاده از مدیریت انرژی در بهینه سازی فرآیند به کمک محاسبات دستی و نرم افزاری با نرم افزارAspen Energy Analyzer 7.2 بهینه سازی شده است. در این فرایند با افزودن سه دستگاه انتقال حرارت مقدار kj/hr 2924980 ا نرژی که در حال حاضرهدر می رود به سیستم باز میگردد. مزایای استفاده از مدیریت انرژی به کمک فن آوری پینچ در این واحد سبب می شود یک جریان فرضی در همان واحد با F.CP تا حدود kj/hr.oc 20000 را از oc30 تا oc54 گرم نماید که این جریان فرضی بعنوان مثال می تواند گاز اتان خروجی از برج جذب T-2001 باشد که از دمای oc45 تا oc48 گرم شود، بدین ترتیب بار حرارتی پیشگرمکن اتان تا kj/hr 180000 کاهش یافته و دبی استیم مصرفی آن کمتر شده و بار حرارتی بویلر تولید کننده بخار نیز کاهش می یابد که این خود کاهش چشمگیری در سایزینگ بویلر و انرژی مصرفی دارد. همچنین با استفاده از مبدل حرارتی در خروجی برج دفع T-2002 از انرژی گازهای خروجی برج دفع جهت گرم کردن MEA خروجی برج جذب T-2001 به میزان kj/hr 79885 استفاده شده است که این خود سبب کاهش بار حرارتی کولر بعد ازآن شده و در نتیجه دبی جرمی آب خنک کننده کولر کمتر شده و در نتیجه سایزینگ مبدل نیز کاهش می یابد.