سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود علوی نیک – شرکت برق منطقه ای زنجان
فریدا نکوئی – شرکت مهندسی ناب اندیشان آتیه

چکیده:

راحتی و سهولت کنترل یکی از دلایل رشد سریع انرژی الکتریکی میب اشد تامین انرژی مورد نیاز به نحوی که با توسعه پایدار هماهنگ باشد یکی از مهمترین دغدغه های پیش روی کشور است شاخص مصرف انرژی دراغلب کشورها روند نزولی یا ثابت داشته ولیکن درایران با روند افزایشی مواجه بوده است بالا بودن مصارف انرژی درسیستم روشنایی درساختمان های اداری و تجاری بین ۲۰ تا ۵۰ درصد مصرف کل و درمنازل حدود ۱۰ درصد مصرف کل ونقش آن بعنوان مهمترین سهم درتولید بارحرارتی داخل ساختمان موجب گردید تا مطالعات متعددیدرصنعت برق دراین خصوص دردستورکار قرارگیرد دراین مقاله نتایج مطالعات کارگاه مهندسی ارزش روشنایی پستهای فشارقوی درراستای مدیریت کاهش مصرف انرژِ الکتریکی دربخش روشنایی پستهای انتقال و فوق توزیع موجود درحال احداث ارایه میگردد.