سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد بنی اسد – دانشجویان کارشناسی ارشد برق
حمید خانی –
محمدامین کاوه –
محسن محمدیان – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله از یک روش جدید برای حل مسئله اندازه یابی درساختار سیستم های هیبریدی قدرت جهت برآورده شدن تقاضای بار مسکونی درمنطقه ای با ۲۰۰۰ نفر جمعیت استفاده شده است. سیستم مورد مطالعه شامل پیل سوختی، واحد بادی، الکترولایزر، یک ریفورمر و یک راکتور بی هوازی و تانک هیدروژن است. فرض بر این است که سیستم مستقل ازشبکه است و از منابع انرژی موجود در منطقه نظیر پسماند های کشاورزی جهت براوردن سوخت پیل سوختی استفاده می کند. هدف از این مطالعه مینیمم کردن کل هزینه سیستم که برای براورده کردن تقاضا است و از الگوریتم ژنتیک برای بهینه کردن اندازه اجزای سیستم استفاده می شود.