سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن کمالی – دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

سرمایه گذاری در آموزش و پرورش از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید هزینه های صرف شده در امر تعلیم و تربیت را نوعی سرمایه گذاری به حساب آورد و درصد هزینه های آموزشی کشور ما رقمی معادل ۱۰ تا ۲۰ درصد کل بودجه هر کشور را تشکیل میدهد واین هزینه ها شامل هزینه های اداری حقوق کارکنان کتب درسی و مواد کمک درسی تجهیزات و نگهداری ساختمان های آموزشی و سایر بودجه های جاری است آموزش و پرورش نقش اساسی در رشد و توسعه ی اقتصادی واجتماعی دارد و به عنوان یکی از اهداف مهم کشور ها شناخته شده است توسعه ی آموزش و پرورش مستقیما به توسعه ی علوم و صنایع و تولید بالطبع باعث توسعه ی اقتصادی می شود و به صورت رابطه ی آموزش و پرورش با توسعه ی اقتصادی واجتماعی یک رابطه ی پیچیده است. آموزش و پرورش باعث تغییر ارزش ها و طرز تلقی های افراد میشود واین خود تاثیر مستقیمی به وضعیت اقتصادی دارد لذا آموزش و پرورش سبب گسترش ظرفیت تولیدی و همچنین رشد اقتصادی جامعه موجب افزایش درآمد توزیع عادلانه ثروت می گردد و همچنین نقش موثری در تشکیل سرمایه انسانی خواهد داشت هدف اصلی از نگارش این مقاله این است که نشان دهیم آموزش و پرورش نوعی سرمایه گذاری است وبرای تسریع آهنگ رشد اقتصادی و اجتماعی راهی جز سرمایه گذاری های انبوه درمنابع انسانی وجود ندارد