سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید محمدخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه تهران پردیس بین الملل کیش
حمیدرضا حسن زاده – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پردیس بین الملل کیش

چکیده:

در رویکرد استراتژیک درتوسعه، فرایندی است که امکان ترکیب و هماننگ کردن تلاش ها و فعالیت های ذینفعان بخش های دولتی و خصوصی را در راستای توسعه فراهم می نماید. با استفاده از استراتژی های مناسب می توان به کاهش مخاطرات تصمیم گیری، هماهنگی برنامه های عملیاتی، ساده کردن تجزیه و تحلیل ارزیابی و توسعه دست یافت. رشد بالاتر، هدف اصلی شرکت ها، دولت ها و جوامع است. سیاست های اقتصادی اغلب در تلاش برای رسیدن به این هدف است. در کشور ما از میان عوامل تاثیرگذار بر توسعه، بسیاری از آنها را دارد و تنها لازم است که با مدیریت صحیح، به ویژه در بخش منابع طبیعی از جمله نفت و گاز و تشویق و فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری، از جمله در بخش تکنولوژی و هدایت سرمایه های موجود در اقتصاد به مسیر مناسب، حرکتی صحیح در جهت توسعه اقتصادی در پیش گیرد. سیاست های اقتصادی اغلب در تلاش برای رسیدن به این هدف، شرکت هایی با اندازه مشخص که در صنایع خاصی کار می کنند و بر روی فعالیت های کسب و کار خاصی تمرکز دارند، را هدف قرار می دهند. این رویکرد به سیاستگذاری، کاستی های قابل توجهی دارد و به نظر می رسد در افزایش رشد اقتصادی به طور کامل موثر نیست. ما یک روش جدید برای سیاستگذاری را نشان می دهیم که ناشی از دیدگاه کارآفرینی است. این رویکرد به بررسی چارچوب استراتژی کسب و کار موفق – استراتژی اقیانوس آبی – برای کشف شرایط لازم برای رشد بالا می پردازد. و نحوه به کارگیری آن در سازمان ها و شرکتها پرداخته تا رسیدن به هدف که همان رشد اقتصادی است را مورد بررسی قرار داده ایم و مسیرهای مناسب را پیشنهاد کرده ایم