سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدعلی علوی کیا – کارشناس ارشد مدیریت MBA

چکیده:

بی تردید نیل به قله های تعالی و توسعه برای هر ملتی در گروی برخورداری از تمدنی بزرگ و اصیل است . در همین راستا، نظام آموزش کشور نیز به ناگزیر باید در جستجوی ارائه الگویی از آموزش فعال و سرآمد باشد که بتواند در کنار حفظ باورها و اعتقادات دینی و توجه به دیرینه باستانی و اسلامی، توسعه علمی، پژوهشی و مهندسی دانش، بینش، باورها و فرهنگ جامعه را محقق سازد. رشد و توسعه شهرنشینی همراه با پیامدهایی که از تحولات زندگی شهری حاصل می شود، این ضرورت را ایجاب می کند تا در چهارچوب نگاهی جامع به بررسی و ارزیابی آموزش فرهنگ شهرنشینی، پرداخته شود. مقاله حاضر به دنبال تدوین نظام آموزشی متناسب با نیازهای شهرنشینی ایران اسلامی می باشد.