سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهره محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی کارگری – استادیار دانشکده مهندسی پتروشیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کاربرد فاضلابهای صنعتی تصفیه شده در کشورهای مختلف از دیرباز با رعایت ضوابط زیست محیطی رواج داشته است محور این قوانین بر حفظ سلامتی انسان حفاظت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی خاک و آب استوار است کیفیت فاضلاب واحدهای صنعتی به نوع صنعت وضعیت دسترسی به آب فرایند تصفیه فاضلاب و وجود سامانه های بازچرخانی بستگی دارد که بسته به درجه تصفیه و استاندارد ملی و بین المللی با توجه به بحران کمی و کیفی آب می تواند جهت استفاده در مصارف مختلف به کاررود نوع استفاده به کمیت و کیفیت فاضلاب درجه تصفیه هزینه تصفیه و مقررات و استانداردهای زیست محیطی بستگی دارد این مقاله به بررسی قابلیت استفاده از پسابها و آبهای برگشتی صنایع پتروشیمی و مصارف مختلف آنها می پردازد همچنین ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آبهای برگشتی را مورد توجه قرار میدهد و اثرات زیست محیطی استفاده از این آبها را بر محیط زیست بررسی می کند.