سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهره محمدی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران محیط زیست
حبیب الله بیات – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران

چکیده:

توسعه پایداردرحقیقت ایجاد تعادل میان توسعه و محیط زیست است و پایداری کلی تکنولوژیهای تصفیه فاضلاب تابع جنبه های اقتصادی زیست محیطی و اجتماعی است و انتخاب و تفسیرشاخصها تحت تاثیروضعیت جغرافیایی و جمعیتی منطقه قرار دارد کاربرد فاضلابهای تصفیه شده درکشورهای مختلف ازدیرباز با رعایت ضوابط زیست محیطی رواج داشته است محور این قوانین برحفظ سلامتی انسان حفاظت محیط زیست و جلوگیری ازآلودگی خاک و آب استوار است کیفیت فاضلاب واحدهای صنعتی به نوع صنعت وضعیت دسترسی به آب فرایند تصفیه فاضلاب و وجود سامانه های بازچرخانی بستگی دارد که بسته به درجه تصفیه و استاندارد ملی و بین المللی باتوجه به بحران کمی و کیفی اب میتواند جهت استفاده درمصارف مختلف به کاررود