سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – استادیار دانشگاه آزاد فسا
محمد راستی – دانشجوی دانشگاه آزاد فسا

چکیده:

جهت مطالعه اثرآفتاب دهی با استفاده از پلاستیکهای پلی اتیلن شفاف بربذورعلقهای هرز آزمایش فاکتوریلی درقالب یک طرح کاملا تصادفی درسه تکرار انجام شد فاکتوراول بذورعلقهای هرز و فاکتوردوم رژیم های آبیاری بود عمق کاشت بذور۱۰سانتیمتر درنظر گرفته شد دما ورطوبت خاک ازعمق۲۰سانتیمتری اندازه گیری شد اثرمدت آفتابدهی رطوبت واثرمتقابل آنها بردرصد جوانه زنی نشان داد که اثررطوبت مدت آفتابدهی و اثرمتقابل آنها بردرصد جوانه زنی سلمه تره خرفه تاج خروس وخردل وحشی درعمق ۱۰ سانتیمتری خاک معنی دار بود.