سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد رضایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، گروه مدیریت، علی آبادکتول، ا

چکیده:

ترکیب آهن و کربن ماده ای بنام استیل را به وجود آورده است که این نوآوری منجر به تغییر دنیای اطراف ما شد و تا ابد باقی ماند. هر دو عنصر (آهن و کربن ) برحسب قوت هایی که دارند دارای محدودیت هایی نیز هستند، اما با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که دارند در ترکیب با هم نتیجه چشم گیری بوجود آوردند. از همین رو بر این باور هستیم که به طور مشابه مفاهیم مفید و سودمند مدیریت دانش و مدیریت استعداد می توانند با هم ترکیب شوند و از یک درآمیختگی مفهومی قوی با همکاری و کمک کردن، به یک عامل توفیق سازمانی در بازار رقابتی جهانی تبدیل شوند. این ترکیب ساده بین مدیریت استعداد ومدیریت دانش رامدیریت استعداد هوشمند می نامند. امید آن می رود که مقاله حاضر بتواند محققان و پژوهشگران را درباره ی مزایای ترکیب بین مدیریت دانش و مدیریت استعداد به فعالیت وادارد و شاهد رشد تعاریف و مفهوم آن در این زمینه باشیم. اما در این مرحله با استناد بر مقالات و منابع کتابخانه ای سعی می شود مفهوم مدیریت استعداد هوشمند به عنوان ترکیبی مشخص از مدیریت استعداد و مدیریت دانش شرح داده شود که مجموعاً برای حل مشکلات عملکرد نیروی انسانی و دست یافتن به اهداف سازمان استفاده می شود.