سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین علیان –
سیدحسین اورعی –
محمد رمضانی –

چکیده:

تغییرات سریع و گسترده ای که درسازمان های امروزی بوجود آمده سبب شده است تا کمبود مهارت ها ازچالشهای عمده بازارکاربه شمار رود تقاضای رو به افزایش کار فرمایان برای جذب نیروهای ماهر ازسویی و تمایل کارکنان توانمند برای تصاحب و دراختیارگرفتن مشاغل با ارزش ازسویی دیگر باعث شده است تا یک نبرد و مبارزه ای شکل بگیرد که بی مناسبت نیست آن را نبرد استعداد بنامیم دراین نبرد سازمان های موفق درپی آن هستند که استراتژی ها و خط مشی ها و رویه های خود را به گونه ی بهبود بخشند که استعدادهایی را که برای تداوم حیات اقتصادیشان ضروری است جذب کنند توسعه دهند و نگهدارند برای این منظور آنها باید بدانند چه توانمندیهایی را برای سازمانشان نیازدارند وسپس استعدادهای بالقوه و بالفعل را بین کارشناسان شناسایی کنند بعبارت دیگر باید قادرباشند تا براستعدادها مدیریت کنند.