سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجتبی طبری – دکتری مدیریت دولتی
معصوم آهی اندی – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

ازجمله شایعترین مشکلاتی که عصرجدید برای بشر به همراه داشته است اختلالات ناشی ازاضطراب و استرسهای شغلی می باشد که این فشارکاری برای مشاغل حساس و کلیدی بعلت اهمیت آنها دوچندان میشود دراین میان شغل کنترل ترافیک هوایی مراقبت پرواز بدلیل سروکارداشتن با جان انسان بیشتر درمعرض این مشکل بوده و آسیب پذیرترند دراین راستا بررسی استراتژی ها و راهکارهایی جهت کاهش سطح استرس مراقبین پرواز با هدف افزایش ایمنی پروازها و نیز بالا بردن بهره وری پرسنل ضروری به نظر می رسد یکی ازاین استراتژی ها بکارگیری موسیقی های دلخواه برای کارکنان می باشد این مقاله پژوهشی با هدف شناسایی وضعیت استرس کنترلرهای مراقبت پرواز و بررسی نقش عامل موسیقی ترجیحی درکنترل استرس جامعه آماری تحقیق انجام شده است دراین راستا تاثیر گوش دادن به موسیقی دلخواه برسطح استرس کارکنان برج مراقبت فرودگاه بین المللی گرگان بررسی و ازمون گردید. یافته ها نشان داد موسیقی درکاهش سردرد و ریسک پذیری و افزایش انعطاف پذیری نتوانسته موثر واقع گردد ولی برای سایرمتغیرها نتیجه دلخواه بدست آمد.