سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرزاد مسلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستا

چکیده:

منابع سازمانی که قابلیت ایجاد مزیت رقابتی را دارا هستند عبارتند از: تکنولوژی، منابع مالی، منابع فیزیکی. منابع انسانی، منابع سازمانی و منابع ارتباطی. منابع مالی، فیزیکی و تکنولوژی به راحتی و با سرمایه گذاری توسط رقبا قابل تقلید هستند ولی منابع انسانی و سازمانی قابلیتهایی هستند که در طی زمان و آهسته آهسته شکل می گیرند و تقلید آنها توسط رقبا بسیار مشکل و نیازمند سرمایه گذاری فراوان و گذشته زمان است. م نابع انسانی به عنوان یک دارایی ناملموس، زمانی که در یک سیستم عملیاتی به کار می رود توانایی شرکت را برای پاسخگویی به محیط پرمتلاطم افزایش می دهد. منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین منابع سازمانی، زمانی به طور کارآمد و اثر بخش به کار گرفته خواهد شد که با نگرش استراتژیک مدیریت شود. رویکرد استراتژیک در مدیریت منابع انسانی به مفهوم به کارگیری فنون و روشهایی نوین است که سازمان بتواند با تکا به آنها در برابر محیط ناپایدار واکنش مناسب نشان داده و منابع انسانی را در جهت کسب مزیت رقابتی بسیج کند.