سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

حسین تبیانیان – دستیار علمی دانشگاه پیام نور مهدیشهر
شهرام بندپی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
حسینعلی ایلکا – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

چکیده:

تغییر و تحولات چندین دهه صنعت ورود به عصر جدید یا عصر فراصنعتی و عصر اطلاعات و عصر ارتباطات حاصل پیدایش سیستمهای مدیریتی مختلف در سازمان ها بودها ست براثر بهبود سیستمهای مدیریتی نتایج بسیار مفیدی برای سازمان پدیدار می شود که از مهمترین آنها می توان به بهره وری در سازمان اشاره نمود بی گمان رشته اقتصادی جوامع د رگروه نرخ رشد بهره وری انان باشد بطوریکه درکشورهای صنعتی و دارای اقتصاد پویا کشورهایی هستند که دارای بهره وری در سیستمهای خود می باشند از طرفی روزانه شاهد حوادث بیمارهای مختلفی درسازمان هستیم که با زیانهای مستقیم و غیرمستقیم خود سازمان ها را تحت تاثیر قرار میدهند لذا وجود یک رابطه مستقیم بین بهره وری و رعایت اصول بهداشت و محیط زیست از بدیهیات است بررسی دیدگاه های مختلف بهره وری معلوم می نماید که در همهآنها یک رکن بعنوان عامل تعیین کننده در میزان بهره وری مشترک است و آن نیروی کار کارگر است. از بررسی عوامل موثر در مدیریت بهداشت ایمنی و میحط زیست HSE نیز چنین برمی آید که نیروی انسانی بعنوان مهمترین عامل تاثیر گذار برشرایط ایمنی بهداشت و محیط زیست می باشد بنابراین هرشرایطی که بتواند نسبت به حفظ و صیانت نیروی انسانی منجر شود درواقع باعث بهبود وضعیت بهره وری و HSE سازمان خواهد شد.