سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

زینب قاسمی دهنوئی – رفسنجان دانشگاه آزاد اسلامی
محمد ضیاءالدینی –
جابر فدایی رفسنجانی –

چکیده:

مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتست ازمرتبط ساختن مدیریت منابع انسانی با هدفهای کوتاه مدت و بلندمدت سازمان برای بهبود عملکرد آن و ایجاد فرهنگ سازمانی که بتواند انعطاف پذیری و خلاقیت را تقویت کند هدفهای سیستم مدیریت منابع انسانی متاثر ازهدفهای استراتژیک هرموسسه است ازهرسیستم مدیریت منابع انسانی انتظار میرود که درعین توجه به منافع سازمان منافع کارکنان را نیز درفرایند تصمیم گیری استراتژیک ملحوظ دارد منابع انسانی به عنوان یک درایی ناملموس زمانی که دریک سیستم عملیاتیبکارمی رود توانایی شرکت را برای پاسخگویی به محیط پرتلاطم افزایش میدهد منابع انسانی به عنوان کلیدی ترین منابع سازمانی زمانی به طور کارامد و اثربخش بکارگرفته خواهد شد که با نگرش استراتژیک مدیریت شود درمقاله حاضر پس از تعاریف مدیریت به روشهای طراحی و اجرای استراتژیک منابع انسانی پرداخته و سپس درمورد مدیریت استراتژیک و همچنین سیستم های اطلاعات مدیریت و کاربرد این سیستم ها درمدیریت استراتژیک منابع انسانی توضیحاتی ارایه خواهد شد.