سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد ضیاء الدینی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
زینب قاسمی دهنوئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

چکیده:

مدیریت استراتژیک با تصمیم گیری در مورد جهت گیری آینده سازمان ها و نهادها و اجرای آن در تصمیمات سروکار دارد. در طی سالیان گذشته، برخی از سازمانها به دلیل تدوین استراتژی مناسب و اعمال مدیریت استراتژیک در جهت تحقق آن از موقعیت استثنائی در صحنه رقابت بین المللی برخوردار شده اند و برخی از شرکتها به دلیل تدوین استراتژ ی نامطلوب، از موقعیت و جایگاه ویژه ای که با تلاش فراوان بدست آورده اند به موقعیت تأسف بار تنزل یافتند. مقاله ای که می خوانید چگونگی استفاده از استراتژی در سازمانهای دولتی را مورد بحث قرار داده است، ابتدا مشخصات سازمانهای دولتی را توصیف نموده سپس در مورد م دیریت استراتژیک و نگرشها و مدلهای آن توضیحتی ارائه شده است. در این مقاله شرایطی را که می توانند به موفقیت مدیریت استراتژیک در بین نهادها کمک کنند برشمرده و در پایان فایده ها و محدودیتهای مدیریت استراتژیک را مورد بحث قرار داده است.